مقالات و تجارب مدیریت سازمانی

مدیریت، رشد و ترقی یک کسب و کار، نیازمند دانش در حوزه آن صنعت است. دانش، بدون تجربه کافی، لزوماً موفق نخواهد بود. این دانش و تجربه، برای هر نوع از صنعت و کسب و کار، کاملاً متمایز و منحصر به فرد است و نیاز است برای کسب موفقیت در آن‌ها، هریک به طور دقیق مطالعه گردند.

در این بخش، تیم تحقیق و توسعه سیستم مدیریت منابع سازمانی قو با مطالعه منابع علمی و مرجع در حوزه مدیریت صنایع مختلف، اطلاعات کاملی را بر اساس تجربه پیاده سازی یک سیستم مدیریتی در صنایع مختلف ارائه می‌کنند. همچنین تجربه پیاده سازی های متعدد این تیم که در قالب مستندات استاندارد، تهیه گردیده نیز در این بخش منتشر خواهند شد.