روش های اجرایی

انفجار بزرگ

یکی از سریع ترین روش های پیاده سازی ERP، اتوماسیون کامل سازمان/کارخانه/شرکت شما است. در این روش که اصطلاحاً Big Bang Migration نام دارد، تمام نرم افزارها و سیستم های اداری تغییر خواهند یافت و کارمندان در زمان کوتاهی در بستر سیستم جدید فعالیت خواهند کرد. این روش پر از مخاطرات و ریسک های مختلف است اما سرعت اجرا در آن مثال زدنی است.

 • مزایا:
  • سرعت بالا اعمال اصلاحات
  • پیاده سازی فرهنگ سازمانی جدید در زمان کوتاه
  • دارای برنامه ریزی دقیق اجرا و فارغ از دانش و تجربه نیروی انسانی
  • بهره‌گیری از Best Practice های موجود در صنعت/سازمان مورد نظر

 

 • معایب:
  • نیاز به اعمال قدرت در بیشتر مواقع
  • امکان مقاومت نیروی انسانی به جهت وابستگی به سیستم های قدیمی
  • صرفا قابل اجرا در زمان های مشخصی از سال (بر اساس تعطیلات رسمی به جهت انجام توسعه سیستم در زمان های عدم حضور کارمندان)
  • کاهش بهره‌وری در ابتدای اجرا به دلیل نیاز به فراگیری نیروی انسانی

راهبرد همکارانه

این روش پیاده سازی، بسیار شبیه دولت های فدرالی است. هر بخش به تنهایی مسئول اصلی وظایف خود است و دیگر بخش ها، در فرآیندهای آن بخش مداخله نخواهند کرد.

در این حالت، می توان با صرف نظر از ماهیت اتوماسیون اجرا شده در هر بخش و صرفاً با استفاده از سیستم مدیریت منابع سازمانی قو به عنوان نقش هماهنگ کننده عملکرد کلی را بهبود بخشید.

 • مزایا:
  • زمان کافی برای اعمال نظرات افراد
  • عدم وجود مقاومت در اجرای بخش های مختلف
  • قابلیت حذف معاونت و بخش ها با بیشترین ریسک در ابتدای کار
 •  معایب:
  • دور شدن از تجربه ها و Best Practice
  • امکان مقاومت ابدی در برخی معاونت ها ( به علت عدم متوقف شدن کل مجموعه )
  • وابستگی به عملکرد سیستم های مختلف

گام به گام

این روش شامل یک طرح کلی در ابتدا راه و اجرای گام به گام آن است. کمترین میزان ریسک متعلق به این روش است و در طی آن، فرصت کافی برای آموزش وجود دارد. اجرای هر گام بر اساس یکی از فرآیندهای موجود در مجموعه شما است. این امر موجب می‌شود که از طرح اجرا از بخش ها و معاونت های سازمان شما مستقل گردد. در نتیجه تمام سازمان به صورت روزمره، درگیر آموزش و رشد خواهد شد. حس مشارکت و اثر بخشی در کارمندان، باعث همیاری آن ها شده و وجود یک نقشه راه منحصر به فرد برای آن‌ها، موجب دقیق بودن فرآیند پیاده سازی خواهد بود.

در این روش، کت و شلوار مناسب سازمان شما تهیه می‌گردد.

 • مزایا:
  • یادگیری فرآیندهای جدید و عملکرد سیستم در دراز مدت
  • زمان بندی دقیق برای اجرا
  • مشارکت کل سازمان در طرح و برنامه ریزی و ایجاد حس اثر بخشی در فرآیند تغییر و تحول از سوی کارمندان
  • ریسک کم
 • معایب:
  • زمان زیاد برای پیاده سازی
  • نیاز به انجام موازی برخی از فرآیندها
  • نیاز به تغییرات در چارت سازمانی و نقش های کارمندان

نقشه راه، مراحل و زمان بندی اجرایی آن از همین امروز!